FİRMA İSMİ, LOGOSU VEYA ÜRÜN İSMİNİ TESCİL ETTİRMEK İSTİYORSANIZ LÜTFEN “MARKA NASIL ALINIR” BÖLÜMÜNE BAKINIZ.

Bu yazıya başlamadan önce Türkiye’de marka tescili için de “patent almak” tabirinin kullanıldığını bilerek bu yazının “buluşlara patent almak” ile ilgili olduğunu ve şayet firma ismi, firma logosu, ürün ismi vs. İşaretleri tescil ettirmek istiyorsak marka nasıl alınır ile ilgili bölümdeki soruların cevapları ile ilgilenmek gerektiğini belirtmeliyim.
 
 
 
Patent Nasıl Alınır süreçler
PATENT ALMA SÜRECİNİN UNSURLARI
 
Patent nasıl alınır sorusuna cevap verebilmek için süreci oluşturan basamakları anlamak gereklidir. Patent alma sürecinin esası resmi kurumlara ücretler ödemek, teknik tarifnameler yazmak ve başvuru formları doldurup bunu ilgili resmi kurumlara iletmek ve resmi kurumlardan gelen yazılara ve inceleme raporlarına cevap vermekten ibarettir. Yani 1-MALİ, 2-TEKNİK, ve 3-BÜROKRATİK faaliyetlerden oluşur.
 
A) PATENT NASIL ALINIR - SÜREÇLER
 
BAŞVURU ÖNCESİ YAPILACAKLAR
 
 1. Buluş olduğu iddia edilen şey gerçekten buluş mudur diye uzman bir patent vekili tekniğin bilinen durumu konusunda bir ön-araştırma yapar,
 2. Ön araştırma sonucunda buluş olduğuna karar verilirse, buluş sahibinden buluşu ayrıntılı bir şekilde anlatan taslak bilgi, belge ve resimler alır,
 3. Patent vekili buluşçudan aldığı bilgi ve varsa resimlerle buluşu anlatan patent tarifnamesini usulüne uygun bir şekilde yazar, buluşçuya bu patent tarifnamesini incelenmek üzere gönderir. Buluşçu bu tarifname üzerinde önerilerini bildirir veya gerekli gördüğü düzeltme/ekleme/çıkarma/değiştirme işlemlerini yapar ve patent vekiline yollar.
 4. Patent vekili nihai patent tarifnamesini buluşçu ile istişare ederek tamamlamış olur.
 
BAŞVURUNUN YAPILMASI
 
 1. Başvuru dilekçesi doldurulur, başvuru ücreti Türk Patent Enstitüsüne ödenir . Başvuru dilekçesine 1-Patent tarifnamesi, 2-Ücret dekontu eklenerek resmi kuruma teslim edilir.
 2. Türk Patent Enstitüsü başvuru sahibine başvuru numarasını ve şekli eksiklik olup olmadığını bildiren bir yazı gönderir.
 
ARAŞTIRMA TALEBİNİN YAPILMASI
 
 1. Başvuru sahibi başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde resmi araştırma ücretlerini öder ve araştırma talebi yapar.
 2. Araştırmanın tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü araştırma raporunu başvuru sahibine yollar.
 
BİRİNCİ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI
 
 1. Araştırma raporu olumlu ise veya içerdiği olumsuzlukların düzeltilebileceğine inanılıyorsa, 1. İnceleme talebi yapılır, ücretleri ödenir.
 2. Birinci incelemenin tamamlanmasından sonra Türk Patent Enstitüsü 1. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.
 3. Birinci inceleme raporu tamamen olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.
 
İKİNCİ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI
 
 1. Şayet birinci inceleme raporu olumsuz ise buna patent vekili tarafından teknik bir cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.
 2. Türk Patent Enstitüsü 2. İnceleme raporunu başvuru sahibine yollar.
 3. İkinci inceleme raporu olumlu ise başvuru sahibi Tescil Belgesi Düzenleme Ücretini öder ve patent belgesini elde eder.
 
ÜÇÜNCÜ İNCELEME TALEBİNİN YAPILMASI
 
 1. İkinci inceleme raporu olumsuz ise buna cevap verilir ve Türk Patent Enstitüsüne gönderilir.
 2. Gelecek olan 3. İnceleme raporu son rapordur. Şayet 3. İnceleme raporu olumsuz ise bu buluş patent belgesi alamaz.

B) PATENT NASIL ALINIR - BELGELER

Patent başvurusu yapılırken Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır.

Buluşun anlatıldığı Tarifname, İstemler, Resimler ve Özet ya elektronik dosya olarak ya da matbu belge olarak Türk Patent Enstitüsüne teslim edilmelidir.

Ayrıca Patent başvuru ücretinin ödendiğini gösterir Dekont da başvuru sırasında dosyaya eklenmelidir.

C) PATENT NASIL ALINIR - ÜCRETLER

Patent başvurusunda ücretler 3 kategoride sıralanır.

1- Başvuru ücreti [Başvuru sırasında ödenir]

2- Araştırma ücreti [ Başvuru tarihinden itibaren 15 ay içinde istenildiği zaman araştırma talebiyle birlikte ödenir]

3- İnceleme ücreti [ İnceleme talebi ile birlikte veya verilen yasal mühlet içinde ödenir]

Başvuru ücreti 25 TL dir.

Araştırma ücreti ise seçilen araştırma ofisine göre değişmektedir.

Rusya Patent Ofisi araştırma ücreti: 354 USD
Danimarka Patent Ofisi araştırma ücreti: 1298 EUR
İsveç Patent Ofisi araştırma ücreti: 1180 EUR
Avusturya Patent Ofisi araştırma ücreti: 990 EUR

Yukarıdaki ücretlerin yanında araştırma talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü'ne 50 TL ödenir.

İnceleme ücreti de seçilen inceleme ofisine göre değişir.

Rusya Patent Ofisi inceleme ücreti: 236 USD
Danimarka Patent Ofisi inceleme ücreti: 885 EUR
İsveç Patent Ofisi inceleme ücreti: 944 EUR
Avusturya Patent Ofisi inceleme ücreti: 500 EUR

Yukarıdaki ücretlere ilaveten inceleme talebi sırasında Türk Patent Enstitüsü'ne 50 TL ödenir.

Bu yazımız ile "patent nasıl alınır" sorusuna 1- patent alma süreçleri, 2- patent başvurusundaki belgeler, 3-patent başvurusu, patent araştırma ve incelemesi sırasında ödenmesi gereken resmi ücretlerden bahsedilerek cevap verilmeye çalışılmıştır.


Etiketler:
patent nasıl alınır, patent nasıl alınır süreçler, patent nasıl alınır belgeler, patent nasıl alınır ücretler

 

Üye Girişi