Marka Tescil

marka tescilmarka tescil maliyet, marka tescil süre, marka tescil belgeler, marka tescil haklar

marka tescili yaptırmak istiyorum toplam maliyeti ne olacaktır marka tescil maliyet
marka tescil kaç ayda tamamlanır marka tescil süre
marka tescil başvurusu için gerekli belgeler nelerdir marka tescil belgeler
 marka tescil başvurusu yapmakla sahip olduğum haklar nelerdir?  marka tescil haklar
 Marka tescil başvurusu ile ilgili merak edilenler  marka tescil hakkında merak edilenler

 

 Örnek Marka Tescil Belgeleri

marka tescil belgesi

 

Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç sınıfta yapacağımızı belirlememiz gerekiyor. Marka tescilindeki sınıflar markanın üzerinde kullanılacağı ürünleri ve/veya hizmetleri kategorize edilmesinden oluşur. Ürünler için 34 sınıf, hizmetler için ise 11 sınıf olmak üzere toplam 45 sınıf vardır. 

 
Sınıflarınızı seçmek için lütfen Marka Tescil Eşya Hizmet Sınıfları adresinden eşya ve hizmet listesini inceleyiniz.


Bu konuda uzman yardımı almak için 0216 553 22 23 nolu telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 AŞAĞIDAKİ HESAPLAMA TABLOSU 1 SINIFLI MARKA BAŞVURUSU İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.

İLAVE HER SINIF İÇİN TOPLAM MALİYETE 130 TL EKLENİR.

Resmi başvuru ücreti = 130 TL

Patent vekillik ücreti= Lütfen fiyat teklifi isteyiniz.

Resmi tescil belgesi ücreti= 418 TL

  

marka tescil suresi


Marka tesciline ilişkin süreler aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Marka başvurusu için gerekli belgeler ve bilgiler hazır olduktan sonra, Türk Patent Enstitüsü elektronik marka başvurusu sistemine gerekli belgeler ve bilgiler yüklenerek marka başvurusu yapılır. Başvuru elektronik sistem aracılığıyla yapıldığı için anında Marka başvuru numarası ve başvurunun yapıldığını gösteren resmi evrak temin edilir.

Aşağıdaki tablodan da görüldüğü gibi, marka tescil süreci, başvuru, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan şekli inceleme, hukuki inceleme, yayın ve tescil belgesinin hazırlanması aşamalarını içerir. Marka başvurusunun sahibi yaklaşık 11 aylık bir süre sonunda Tescil Belgesini temin etmiş olur.

Ancak burada önemli olan nokta, marka sahibinin haklarının başvuru tarihinden itibaren geçerli olmasıdır.

marka tescil sureci 

 marka tescil için gerekli belgeler

Marka Tescil için başvuru sahibinin temin etmesi gereken belgeler aşağıda bildirilmiştir.

1- Marka başvuru sahibine ait kimlik, adres vb. bilgiler
2- Vekaletname [ Marka tescili için başvuru yapan tarafından patent vekiline verilen vekaletname]
3- Resmi başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekontun sureti
4- (Varsa) tescil edilecek markanın logosu

marka tescil başvurusu ile elde edilen haklar

Marka tescil başvurusu ile, marka sahibinin elde etmiş olduğu haklar aşağıda sıralanmıştır.

Marka hakkına tecavüz sayılan filler ve marka sahibinin bu tecavüz durumunda sahip olduğu haklar Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararnamede aşağıdaki şekilde tarif edilmiştir.

Marka Sahipleri markaları taklit edildiğinde, yani marka hakkına tecavüz edildiğinde kanuni olarak neler yapabilirler?

Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller nelerdir?

Madde 61 – (Değişik: 5833 - 21.01.2009 / m. 2) Aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:
a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 9 uncu maddede belirtilen biçimlerde kullanmak.
b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.
c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak.
d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu akları üçüncü kişilere devretmek.”

Madde 61/A – (Değişik: 5833 - 21.01.2009 / m. 3) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Marka koruması olan eşya veya ambalajı üzerine konulmuş marka koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıran kişi hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.
Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde satmak, devretmek, kiralamak veya rehnetmek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.
Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır.
Üzerinde başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara elkonulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.”

Marka sahibi markası taklit edildiğinde veya izinsiz kullanıldığında mahkemeden hangi taleplerde bulunabilir?

Madde 62 - Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde bulunabilir:
 

a) Marka hakkına tecavüz fiillerinin durdurulması,
b) Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini,
c) (Değişik: 4128 - 3.11.1995 / m.5) Marka hakkına tecavüz dolayısı ile üretilmesi veya kullanılması cezayı gerektiren eşya ile bu eşyaları üretmeye yarayan araç, cihaz, makine gibi vasıtalara el koyulması talebi
d) (c) bendi uyarınca el konulan ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması, (Bu durumda, söz konusu ürünlerin değeri, tazminat miktarından düşülür. Bu değer, kabul edilen tazminatı aştığı zaman, marka sahibinin fazlayı karşı tarafa ödemesi gerekir.)
e) (Değişik: 4128 - 3.11.1995 / m.5) Marka hakkına tecavüzün devamını önlemek üzere tedbirlerin alınması, özellikle bu maddenin (c) bendine göre el koyulan ürünlerin ve araçların üzerlerindeki markaların silinmesi veya marka hakkına tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise imhası talebi ,
f) Marka hakkına tecavüz eden kişi aleyhine verilen mahkeme kararının, masrafları tecavüz eden tarafından karşılanarak, ilgililere tebliğ edilmesi ve kamuya yayın yoluyla duyurulması.


Yorum yapın

Hakkımızda

Meslek Patent Logo

Patent, marka ve tasarım tescilleri alanında hizmet vermek üzere 2007 yılında kurulan Protech Teknolji Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde barındırdığı fikri mülkiyet uzmanları ile Türkiye'de yaratılan buluşlara patent tescili, ortaya çıkarılan orijinal tasarımlara endüstriyel tasarım tescili ve ürün isimleri, firma isimleri vb. işaretlerin korunması hususunda marka tescili konusunda müşterilerine titiz, profesyonel, süratli ve uygun fiyat politikalarına sadık kalarak danışmanlık hizmeti vermektedir.

Enson Tweet 'ler

İletişim

E-Bülten

Kayıt olarak bizden en son haberlere ulaşabilirsiniz.