Endüstriyel Tasarım tescilinde tasarımda aranan şartlar nelerdir?

İlk önce şunu belirtmek gerekir ki, belirli ürünler üzerinde uygulanabilen tasarımlar Endüstriyel Tasarım tescili ile korunabilir, patent koruması sadece buluşlar için geçerlidir. Dolayısıyla "tasarımları patentlemek" yerine "tasarımlar için endüstriyel tasarım tescili" yapmak deyimini kullanmamız gerekiyor.

Bu yazımızda endüstriyel tasarımların tescil edilmesi ile ilgili temel konular ele alınmaktadır. Bu temel konuların en başında bir tasarımın "endüstriyel tasarım korumasından" faydalanabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? sorusuna cevap aranmasıdır.

TASARIMDA ARANAN ŞARTLAR

Bir tasarım için endüstriyel tasarım başvurusu yapılabilmesi için bazı şartlar vardır. Aşağıda bu şartların en önemlilerinden bahsedilmektedir.

Yeni mi?
 Ayırt edici özelliği var mı?
 Ürün üzerine uygulanabilir mi?

YENİLİK

Bir tasarımın yeni sayılmasındaki temel prensip şudur: "Bir tasarımın aynısı başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük ayrıntılarda farklılıklar gösteriyorlarsa aynı kabul edilir."

Kamuya sunmadan ne anlamalıyız? "Kamuya sunma, sergileme, satış gibi yollarla piyasaya sürme, kullanma, tarif, yayım tanıtım veya benzer amaçlı faaliyetleri kapsar. Üçüncü şahıslara yapılan ve açıkça veya zımnen gizlilik niteliği taşıdığı anlaşılan açıklamalar kamuya sunmanın kapsamı dışındadır."

AYIRT EDİCİ ÖZELLİK

 Her yeni olan tasarım için endüstriyel tasarım tescil başvurusu yapılamaz. Sözkonusu tasarımın aynı zamanda ayırt edici özelliğe sahip olması gerekir. Ayırt edici özelliğin tarifi, "Tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde yarattığı genel izlenim ile herhangi bir tasarımın böyle bir kullanıcıda yarattığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık olması" şeklinde yapılabilir. Burada üzerinde durulması gereken kritik terim "belirgin bir farklılık" terimidir. Yani yeni olduğunu iddia ettiğimiz tasarım ile önceki tasarımlar arasında belirgin bir fark olması gerekir.

Ayırt edici nitelik değerlendirilirken, karşılaştırılan tasarımların farklılıklarından çok ortak özellikleri üzerinde durulur ve dikkate alınır. Aynı zamanda tasarımcının tasarımı geliştirme açısından ne kadar seçenek özgürlüğüne sahip olduğu göz önüne alınır.

TASARIMIN ÜRÜN ÜZERİNE UYGULANABİLİR OLMASI

Bir tasarım için Endüstriyel Tasarım tescil başvurusu yapmak istiyorsak, bu tasarımın bir endüstriyel ürün üzerine uygulanabilir olması gerekmektedir.Endüstriyel tasarım tescili için kabul edilmiş uluslar arası Locarno sınıflandırması ile endüstriyel tasarımların hangi ürünler üzerinde uygulanabileceği belirlenmiştir.

Aşağıda bağlantı adresi verilen sayfamızda sözkonusu ürün sınıflarının listesi verilmiştir.

Hangi ürünler endüstriyel tasarım olarak tescil edilebilir?


Yorum yapmak için oturum açın

Hakkımızda

Meslek Patent Logo

Patent, marka ve tasarım tescilleri alanında hizmet vermek üzere 2007 yılında kurulan Protech Teknolji Danışmanlık Ltd. Şti. bünyesinde barındırdığı fikri mülkiyet uzmanları ile Türkiye'de yaratılan buluşlara patent tescili, ortaya çıkarılan orijinal tasarımlara endüstriyel tasarım tescili ve ürün isimleri, firma isimleri vb. işaretlerin korunması hususunda marka tescili konusunda müşterilerine titiz, profesyonel, süratli ve uygun fiyat politikalarına sadık kalarak danışmanlık hizmeti vermektedir.